व्यक्तिगत सहयात्री

  Takako Murakami
ताकाको मुराकामी
कामाकुरा, कानागावा
जापान

Suman, Saraswati & Fortune Rai
श्री सुमन राई, सरस्वति राई,
फर्चुन राई
सोताङ्ग- ६, सोलुखुम्बु
नेपाल
हाल,
क्वीन्स, न्यूयोर्क
उत्तर अमेरिका