सम्पर्क ठेगाना

हामीले सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूको बारेमा थप जानकारी लिन, स्वयंसेवकको रूपमा हामीहरूलाई सघाउन, आफ्नो अनुभवको आदान प्रदान गर्न अथवा सल्लाह र सुझाव दिन चाहानु हुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू: ईमेल, सामाजिक सञ्जाल, पत्र र फोन । तलको उल्लिखित ठेगानामा सम्पर्क गरेर हामीहरूको अभियानमा सहभागी हुनुहोस्-

हाम्रो ईमेल ठेगाना हो:

[email protected]

 

रुकुम कार्यालयः

झुम्लावाङ्ग भिलेज फाउण्डेशन

मोरावाङ्ग गा.वि.स.

वडा नम्बर ८।९

झुम्लावाङ्ग, रुकुम

पर्शुराम वुढामगर (कार्यक्षेत्र संयोजक) – ९६३८६-१५३९८

राम वुढामगर (अध्यक्ष) – ९६३८८०९४३९

 

काठमाण्डौ कार्यालय:

झुम्लावाङ्ग भिलेज फाउण्डेशन

का.म.न.पा. वडा नं २, गैरीधारा

पोष्ट बक्स नं. १२९८८

काठमाण्डौ, नेपाल

फोन- ०१४४१-३०५२।०१४४४-४३४७

अजय मगर- ९८५१०-००४१४४

पूर्ण मगर- ९८१३-९५००८८

उत्तर अमेरिका  कार्यालय:

झुम्लावाङ्ग भिलेज फाउण्डेशन-यू.एस.ए

पद्मा लिंखामगर । दुर्लभ मगर

पोष्ट बक्स नं. ५२२

न्यूयोर्क, एनवाइ १००२८

यू.एस.ए

 

अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय:

झुम्लावाङ्ग भिलेज फाउण्डेशन

कुश वुढामगर (कुसुम)

स्केटि रोड, अपल्याण्ड

स्वान्सी,

यू.के.

फोन- ००४४-७७२५-१३१४११